Avokatkontoret 101 – Når du må ha bistand og veiledning fra advokat

Stiftet av advokat MNA Knut-Inge A. Myklebust i 2016

Ta kontakt

Advokatkontoret 101 arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

Advokatkontoret 101 holder til i Leknes – midt i Lofoten – men klientene kommer fra hele landet.

Veiledende timepris er kr 1.250 til kr 1.900 + mva. avhengig av sakens art og kompleksitet. Ved inngåelsen av oppdraget avtales den timesats som er utgangspunkt for salærberegningen. Utlegg i saken kommer i tillegg.

Advokatsalæret er i utgangspunktet knyttet til tidsforbruket. Minste timeenhet er 15 minutter.

Advokatkontoret 101 anser først et oppdrag som akseptert når det er inngått skriftlig oppdragsavtale.

Advokatkontoret 101 AS

Storgata 31, 8370 Leknes

  400 90 101

Mandag – Fredag 08:30 - 18:00