Midt i Lofoten, midt i Leknes

Advokatkontoret 101 - Ivaretar dine interesser og dine rettigheter

Fagområder Ta kontakt

Når bør du kontakte advokat?

Erfaringen er at mange venter for lenge med å drøfte en problemstilling med advokat, og tar kontakt i ellevte time, nær sagt når hundreogett er ute. Også da er Advokatkontoret 101 parat til å bistå, men med juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt kan du ofte i langt større grad planlegge og ta høyde for ulike forhold som kan melde seg underveis, enn tilfellet vanligvis er når en situasjon har tilspisset seg.

Advokatkontoret 101 arbeider mest med:

Advokatkontoret 101 har sterk kompetanse innen:

  • Avtale-/kontraktsrett

  • Fast eiendoms rettsforhold

  • Kjøpsrett

  • Naborett

  • Husleierett

  • Arverett/Generasjonsskifte

  • Økonomisk oppgjør etter skilsmisse/samlivsbrudd

  • Arbeidsrett

  • Strafferett