Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning, forhandlinger og om nødvendig prosess for domstolen er det sentrale fagområde ved advokatvirksomheten. Kompetansen inngår som en naturlig del av bistand innenfor feltene fast eiendoms rettsforhold, naborett, avtale-/kontraktsrett, husleierett, kjøpsrett, generasjonsskifte, arv og skifte og arbeidsrett.

Med dette følger erfaring og evne til langsiktig strategisk tenkning som aktivt brukes i juridisk rådgivning for å forebygge uenighet og redusere skadefølgen av uoverensstemmelser. Det handler om å være i forkant.

Advokatkontoret 101 kan gi deg vegledning både i oversiktlige problemstillinger og i kompliserte problemstillinger med egenmektige motparter eller autoriteter.

Holdning og opptreden overfor motparten og domstolen styres av grunnleggende verdier som saklighet og troverdighet, men hele tiden med oppmerksomheten rettet mot et best mulig resultat for deg.

Ta kontakt

Strafferett

Som mistenkt, siktet eller tiltalt er valg av forsvarer viktig. Forsvareren må være faglig oppdatert, både på strafferetten og straffeprosessen, i tillegg til å ha innsikt og forståelse for det livsområdet straffesaken berører.

Ta kontakt

Eiendom

Du kan velge å fine kjøperen selv. Men du vil normalt ha behov for bistand til å sette opp kjøpekontrakt, garanti for sikker oppgjør og ivaretakelse av de formelle sidene ved transaksjonen. Advokatkontoret 101 påtar seg regelmessig slike oppgjørsoppdrag.

Enkelte ønsker bistand også til å finne frem til kjøperen. Advokatkontoret 101 kan bistå også med dette.

Ta kontakt